Dana jest funkcja opisana wzorem f(x) = 2x-4 /2 [podzielone przez dwa ;D], x∈R.
a) Sporządź jej wykres
b) Podaj współrzędne punktów przecięcia się wykresu funkcji z osiami układu współrzędnych
c) Dla jakich argumentów funkcja przyjmuje wartości nie mniejsze niż 8?
d) Sprawdź, czy punkty: A = (2,0), B=(-3, -5), C=(0,2), D=(-4, -2) należą do wykresu funkcji.

Pomóżcie mi, muszę mieć 4 z maty. ;D

1

Odpowiedzi

2010-01-18T16:15:38+01:00
B)
z osią x :
(2x-4)/2 = 0
2x-4 = 0
x = 2

współrzędne pkt. (2,0)

z osią y:
(2*0 -4)/2 = y
y = -2

wspol. pkt. (0,-2)

c)
(2x-4)/2 >=8
2x-4 >= 16
2x >= 20
x >= 10

dla argumentów <10,+nieskonczonosci)

d)
A(2,0)
(2*2 - 4)/2 = y
y = 0
należy

B(-3,-5)
(-6-4)/2 = y
y=-5
należy

C(0,2)
(-4)/2 = y
y= -2
nie należy

D(-4,-2)
(-8-4)/2=y
y=-6
nie należy