Odpowiedzi

Napięcie powierzchniowe – występujące na styku powierzchni cieczy z ciałem stałym, gazowym.Zjawisko fizyczne polegające na powstawaniu dodatkowych sił działających na powierzchnię cieczy w sposób kurczący.


1. Mycie i pranie: aby woda mogła wnikać między brud a przedmiot myty, obniżamy jej napięcie powierzchniowe przy użyciu mydła lub detergentu. A wiec mydło nie myje, lecz ułatwia mycie wodzie!
2. Pająk topik nie mógłby żyć pod wodą nie mogąc gromadzić powietrza w podwodnym dzwonie z pajęczyny - bez napięcia powierzchniowego powietrze uciekłoby.
83 4 83
Napięcie powierzchniowe – zjawisko fizyczne występujące na styku powierzchni cieczy z ciałem stałym, gazem lub inną cieczą, dzięki któremu powierzchnia ta zachowuje się jak sprężysta błona. Napięciem powierzchniowym nazywa się również wielkość fizyczną ujmującą to zjawisko ilościowo: jest to energia przypadająca na jednostkę powierzchni, lub praca potrzebna do rozciągnięcia powierzchni o tę jednostkę.

Przyczyną istnienia napięcia powierzchniowego są siły przyciągania pomiędzy molekułami cieczy.
Napięcie powierzchniowe występuje na styku powierzchni cieczy, z ciałem stałym, gazowym. Polega ono na powstawaniu nowych sił działających na powierzchnie cieczy w sposób kurczący. Efektem napięcia jest np. utrudnione zanurzanie w cieczy ciał niepodatnych na zwilżanie ną cieczą. :)
60 3 60