1.Pole powieszchni bocznej stożka jest dwa razy większe od pola podstawy/ Wysokość stożka ma długość 5pierwiastek 3 cm .Oblicz długość tworzącej stożka.

2Stosunek wysokości stożka do promienia podstawy wynosi 3:4, a pole powieszchni bocznej stożka jest równe 80πcm kwadratowych.Oblicz długość tworzącej stożka.

3. Wysokość stożka ma długość4dm, a tworząca 5dm. Oblicz pole powieszchni całkowitej stożka.

1

Odpowiedzi

2010-01-21T12:10:54+01:00
Przepraszam ale potrafie tylko trzecie.Może to coś da.
l=5dm, h=4dm
l^2=h^2+r^2
25=16+r^2
r^2=9
r=3
Pc=πr(r=l)=π3(3+5)=π3*8=24π


To jest na 100% dobrze - rozwiązywałem na lekcji z nauczycielem,