Odpowiedzi

2010-01-18T16:18:55+01:00
Ciecz jest to jedna z podstawowych trzech stanów skupienia gazów.Substancja w tym stanie nie ma własnego kształtu, a przyjmuje kształt naczynia, w którym jest umieszczona, wypełniając go do pewnego poziomu.
Obliczamy ja ze wzoru :
d= m/v
d- gęstość
m- masa
v- objętość
Ciecz mierzy się przepływomierzem kalorymetrycznym z bocznikiem hydraulicznym.
6 4 6