Zad.1.
Pole powierzchni całkowitej sześcianu wynosi 180 cm2. Krawędz tego sześcianu ma długośc ?

Zad.2.
Kwadrat o boku długości 2 obrócono wokół jednego z boków. powstała bryła ma objętośc ?

Zad.3.
Promień kuli o obj. 36"pi" cm3 jest równy ?

Zad.4.
Przekrój osiowy stozka jest trójkątem równobocznym o boku długości 8cm Pole powierzchni bocznej tego stożka jest równe ?

2

Odpowiedzi

2009-09-28T22:19:58+02:00
1.
Pc = 6 * a² = 180
a²= 30
a = √30

2.
H = a = 2
r = a = 2
V = π*r²*H = π*4*2 = 8π

3.
V = 4/3 *π*r³ = 36π
r³ = 27
r = 3

4.
r = ½*a = 4
l = a = 8
Pb = π*r*l = π * 4 * 8 = 32π
2 5 2
2009-09-28T22:25:05+02:00

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).
Zad.1.
Pole powierzchni całkowitej sześcianu wynosi 180 cm2.
6a²=180
a²=30
a=√30

ad.2
V=πr²h
r=2
h=2
V=π2²*2=8π

Zad.3
V=36πcm³
(4πr³):3=36π
4πr³=108π /:4π
r³=27
r=3cm

Zad.4
P=πrl
r=4
l=8
P=4*8π=32π
2 3 2