Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-18T16:39:43+01:00
Zadanie z kuli:

r - promień
V - objętość
r=3 cm

Objętość kuli:

V= 4/3 • π • r³
V= 4/3 • π • 3³
V= 4/3 • π • 27

Skracamy trójkę z liczbą 27 i otrzymujemy:

V= 4 • π • 9
V= 36 π cm³

Zadanie ze stożka:

r - promień podstawy
H - wysokość stozka
l - tworząca stożka
r - 6 cm
H- 8 cm

Korzystając z twierdzenia Pitagorasa liczymy tworzącą stożka:

H² + r² = l²
64 + 36 = l²
l = 10

Pole stożka:

Pc = πr² + πrl
Pc = 36π + 48π
Pc = 86π cm²

Zadanie z walca:

2r - srednica
H - wysokosc walca

2r=6/:2

r=3

H=3√2

Pole walca:
Pc = 2πr(H+r)

Pc = 6π(3√2+3)cm²
1 5 1