Przetłumacz na Polski

ale nie translator bo tam są głupoty sameI've never seen so many flowers in my life as I saw at the Tulip Festival on Ottawa, Canada in 2001. The Weather was beautiful and sunny!. The festival lasted for three days and i got the chance to see many bands performing live. I voted fot the best tulip garden and I ever made a flower arrangement myself
I' ve just returned from beautiful Scotlad, where I had an incredible time at the Highland Games a traditional Scottish contest of athetics, dancing and music. I loved the sound of bagpipes and I enjoyed the exciting tossing the caber contest. I bought a tartan kilt and I ever tasted haggis, a faomus traditional Scottihsh dish! Despiute the terrible things J've heard about it i found it pretty tasty

The first toe J went on a ballon ride in my life was in 2003, during the Ballon Festival in New York! Soon after the launch the sky changed into a colourful as hot-air ballons of all shapes and sizes rose into the air

I attended the Paekche Festival while I was in Korea in 2002. People wore the most impressive costumes I"ve ever seen and there was a spectacular street parade I took many pictures and I ever performed the Korean fan Dance, a dradition people have kept alive for years

1

Odpowiedzi

2010-01-18T16:30:07+01:00
Nigdy nie widziałem tylu kwiatów w moim życiu widziałem w Tulip Festival w Ottawa, Kanada w 2001 roku. Pogoda była piękna i słoneczna!. Festiwal trwał trzy dni i miałam okazję zobaczyć wiele zespołów występów na żywo. Głosowałem fot. najlepszy ogród tulipanów i ever made ikiebana siebie
Mam tylko wrócił z pięknym Scotlad, gdzie miałem niesamowity czas w Highland Games tradycyjne szkockie konkursie athetics, taniec i muzyka. I lubi dźwięk dud i cieszył ekscytujące podrzucanie Caber konkursu. Kupiłem tartan kilt i kiedykolwiek próbowa haggis, faomus tradycyjnych Scottihsh danie! Despiute straszne rzeczy J've dowiedział się o tym i uznał za bardzo smaczne

Pierwszy palec J poszedł w balona, jazda w moim życiu był w 2003 r., podczas Ballon Festival w Nowym Jorku! Wkrótce po rozpoczęciu niebo zmieniło się w kolorowe jak hot-balonów lotniczych wszystkich kształtach i rozmiarach unosił się w powietrzu

Chodziłem Paekche Festiwal gdy byłem w Korei w 2002 roku. Ludzie nosili najbardziej imponujące kostiumy I "jakie widziałem i nie było spektakularne parady uliczne Brałem wiele zdjęć i kiedykolwiek wykonywane Koreańczyk taniec fan, ludzie dradition które utrzymywane przy życiu w roku