Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-09-29T15:48:58+02:00
W życiu człowieka Biblia odgrywa bardzo dużą rolę.
Jest inspiracją w sztuce dla wielu artystów.
Przykładem, który podam będzie malarstwo.
Sam fresk Michała Anioła "Sąd Ostateczny" na kopule Katedry Sekstyńskiej można nazwać ARCYDZIEŁEM. Na tym fresku autor przedstawił swoje rysy twarzy na skórze św. Bartłomieja a w umiejscowieniu ludzi nie ma zbytniej systematyczności. Na środku obrazu widzimy Boga z Maryją przy boku, której gestukulacja również pokazuje, iż w pewnym stopniu się go boi. Wokoło centrum fresku widzimy sceny przedstawiające życie osób świętych jak i Jezusa. Drugim przykładem, który podam będzie również obraz o temacie sądu ostatecznego jest to dzieło Fra Angelico "Sąd Ostateczny". Na tym dziele w centrum jest Bóg a na górze wokoło niego widzimy postacie Biblijne (świętych). Niżej możemy zauważyć po obu stronach dwie sceny. Jak wiemy z biblii dusze idą po śmierci ciała do czyścca, więc artysta pokazał jak dusze z lekkimi grzechami idą ze spokojem wraz z aniołami do raju a po drugiej stronie dusze przerażone, cierpiące idące do piekła i już tam będące.
Podsumowując stwierdzam, że na podstawie tych oto dwóch przykładów można wywnioskować, iż nawet najwięksi artyści wzorując się Biblią potrafią bardzo urozmaicić życie wierzących. Chodzi mi tu o to, że samo czytanie Bibli czy pisma świętego nie wystarczy. Trzeba praktykować religię np. zwiedzając takie miejsca i mówiąc o nich.