Odpowiedzi

2009-09-28T22:32:59+02:00
Wyjasnij, jaka jest przyczyna różnej długości promienia równikowego i biegunowego Ziemi.

Różnica w długości promienia równikowego i biegunowego wynika z tego, iż Ziemia nie jest idealnie okrągła. Jest tak zwaną geoidą. Czyli jest lekko spłaszczona przy biegunach (biegun północny i biegun południowy), a wybrzuszona na równiku. Taki kształt Ziemi jest spowodowany działaniem sił odśrodkowych, będących wynikiem ruchu obrotowego Ziemi. Gdyby Ziemi obracała się z jeszcze większą prędkością wówczas byłaby jeszcze bardziej spłaszczona.

19 4 19