Odpowiedzi

2009-09-29T00:00:08+02:00
Równik = 2πR = 2 * 3,14 * 6370km ≈ 40003,6km

Pole = 4πR² = 4 * 3,14 * 6370² ≈ 12,56 * 40576900 ≈ 509645864 km² ≈ 510 mln km²

Objętość = 4/3πR³ = 4/3 * 3,14 * 258474853000 km³ ≈ 1082148051226,(6) km³ ≈ 1,0821 * 10^12 km³

rozbieżności z faktycznymi wymiarami Ziemi wynikają z zaokrąglenia liczby π
15 4 15