Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-18T16:34:15+01:00
OBIEG AZOTU W PRZYRODZIE :)

Azot jest jednym z gazów wchodzących w skład atmosfery (78%). Jest też składnikiem białek niezbędnych do wzrostu roślin i zwierząt. Rośliny pobierają azot z gleby pod postacią azotanów. Zwierzęta pobierają azot zjadając rośliny lub inne zwierzęta żywiące się roślinami. Rośliny są po śmierci rozkładane przez grzyby i bakterie, które wydalają azot do gleby w postaci amoniaku. W glebie amoniak jest przekształcany w azotany, które z kolei są pobierane przez rośliny i cykl powtarza się od nowa. Tak w skrócie można by opisać obieg azotu.

W obiegu azotu można wyróżnić cztery oddzielne procesy.

1. Wiązanie azotu polega na przekształcaniu azotu cząsteczkowego N2 z atmosfery, który wraz z opadami atmosferycznymi przedostaje się do gleby i wody, tworząc jony amonowe, azotanowe(III) i azotanowe(V), w amoniak przez pewne rodzaje bakterii (gł. Azotobacter i Clostridium) i sinic (Nostoc).

2. Przyswajanie azotu w postaci azotanów(V) i amoniaku (jonów azotanowych(V) i amonowych) przez rośliny zielone następuje po wprowadzeniu ich w aminokwasy i białka roślinne. Rośliny motylkowate wykorzystują azot atmosferyczny przy współudziale bakterii nitryfikacyjnych (nitryfikatory).

3. Azot w postaci białek roślinnych wykorzystywany jest następnie przez konsumentów, czyli pobierany przez zwierzęta roślinożerne. Zwierzęta drapieżne pobierają go z białkami innych zwierząt. Po obumarciu roślin i zwierząt zawarte w nich białka są rozkładane do jonów amonowych (amonifikacja) lub utleniane w procesie nitryfikacji przez bakterie nitryfikujące do przyswajalnych przez rośliny azotanów. Taki sam proces ma miejsce w przypadku mocznika lub kwasu moczowego, wydalanych przez zwierzęta w wyniku przemiany białek. Powstałe jony amonowe są ponownie wykorzystywane przez rośliny oraz bakterie nitryfikacyjne i wracają do obiegu azotu.

4. Azotany(V) nie wykorzystane przez rośliny mogą gromadzić się w glebie (np. złoża saletry chilijskiej) albo ulec denitryfikacji, polegającej na przekształceniu przez bakterie denitryfikacyjne, w beztlenowym procesie oddychania, jonów azotanowych(V) w jony amonowe (zostające w glebie) i wolny azot, który wraca do atmosfery.

POZDRAWIAM :)
3 3 3
2010-01-18T16:34:47+01:00
Więc tak....

rosliny motylkowate pobierają go z powietrza.
bAKTERIE Z GLEBY PRZEKSZTALCAJA GO W AMONIAK
BAKTERIE PRZEKSZTALCAJA GO W AZOTANY
nawozy sztuczne i naturalne uzupelniaja zwiazki azotu w glebie
bakterie przeksztalcaja nadmiar azotanów w gazowy azot
3 3 3