Zad.14
a)Powierzchnia skrzydeł muchy wynosi ok.0,13 cm².
Ile to mm²?

b)Największy skonstruowany na świecie latawiec miał powierzchnię 0,553 ara. Ile to m² ?

c)Skrzydła samolotu (Boeing 747 B) mają powierzchnię 511 m². Ile to arów?

d)Państwo Watykan ma powierzchnię 4 hektarów.Ile to km²?

e)Jezioro Śniardwy ma powierzchnię 113,83 km².Ile to hektarów?

f) Pałac cesarski w Pekinie zbudowano na planie prostokąta o wymiarach 960m x 750m. Wyraź w hektarach powierzchnię zajmowaną przez ten pałac.

Zad.15
Zamień na metry kwadratowe
a)16400dm²=
b)0,07km²=

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-18T16:37:38+01:00
A) 1cm2 = 100 mm2
0,13cm2= 13 mm2

b) 1a=100m2
0,553a= 55,3 m2

c) 1m2 = 0,01a
511m2= 5,11a

d)1ha= 0,01km2
4ha= 0,04hm2

e)1km2= 100ha
113,83 km²= 11383 ha


f)960m x 750m
0,96kmx0,75km = 0,72km2 = 72ha
zad15
1m= 10dm
1m2=100dm2
1dm2= 0,01m2
16400dm2= 164 m2

1km=1000m
1km2= 1000 000m2
0,07km² = 70000 m2
9 4 9