Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-18T17:04:27+01:00
Lippy, mysterious story...
One day, in middle of lessons 4 girls ankled to scholastic bathroom. When they, Karolina, Agnieszka, Martyna and Gabrysia started make up, suddenly little gomer came into the room. All of girls finish make up and then began conversation. Conversation about what that child- wise man who came into bathroom. They have big problems with that kid, cause she triggered displeasure on teacher. Mrs. Brown, english teacher want from girls now, big essay about world languages. When they don't do that they can repeat that year. Karolina and Martyna hited on an idea to pay back to kid for that what she did. Both girls went to one of three cabs and did sth stupid and rude. They made on kid toilet tank. Kid was very frightened and she went to director again. That was end of school for four girls, but they were very happy of that what they did.


Actors:
Karolina
Martyna
Agnieszka
Gabrysia

Each of them have school uniforms and school bags. Only Karolina have glasses on nose. All of them beside Karolina have light brown hair and more than 1,65 centimetres height.

dialogue:
K: Have you seen who went to our bathroom?
M,G,A: No, who ?
K: It was that kid, who did that all for us.
M: hmmm... I still don't know who it was...
K: Oh my godness. Kid, by who we ought to write that essay about world languages. That little skeet told to teacher about our manners and because of that she wasn't very happy.
A: oh really,... I was makin up myself and I didn't watch who entered to room.
K: I think somone ought to pay for that problem.

K&M are walking to one of three cabs and are doing really wrong thing. They are making on kid 'toilet tank' .. Kid after that incident complained to director about what girls did and director kick out four girls from school.
tłumaczenie :
Szminkowa, tajemnicza opowieść
Pewnego dnia, w środku lekcji 4 girls poszły do szkolnej ubikacji. Kiedy one, Karolina, Agnieszka, Martyna i Gabrysia zaczynały się malować, nagle mały kujonik wszedł do pomieszczenia. Wszystkie dziewczyny zakończyły malowanie i rozpoczęły rozmowę. Rozmowę o tym dziecku-mędrcu które weszło do łazienki. Miały duży problem z tym dzieciakiem, ponieważ ono spowodowało niezadowolenie u nauczycielki. Pani Brown, nauczycielka angielskiego zarządała od dziewczyn napisania esseju na temat języków świata... i jeśli dziewczyny tego nie zrobią mogą powtórzyć rok nauki. Karolina i Martyna wpadły na pomysł by odpłacić dzieciakowi za to co zrobił. Obie dziewczęta poszły do jednej z kabin i postąpiły naprawdę głupio i niegrzecznie... Zrobiły młodszemu spłóczkę przez co dziecko było naprawdę wystraszone i pobiegło do dyrektora!! Ten wyrzucił wszystkei 4 dziewczyny ze szkoły , ale one był szczęśliwe z tego co uczyniły...

Aktorzy sceny:
Karolina
Martyna
Agnieszka
Gabrysia

Każda z nich ma mundurek i szkolny plecak. Tylko Karolina nosi okulary na nosie.... Wszystkie oprócz Karoliny mają jasne brązowe włosy i więcej niż 1,65 wzrostu...

dialog:
K: Widziałyście kto wszedł do łazienki?
M,G,A: NIE!, KTO ?
K: to było to dziecko, które zrobiło to wszystko nam.
M: hmmm... Ja nadal nie wiem kto to taki był?...
K: Oh mój Boziuniu. Dziecko, przez które powinniśmy napisać essej o językach świata. To ten mały smark powiedział nauczycielce o naszym zachowaniu przez co nie była zbytnio zadowolona.
A: oh naprawdę.. Malowałam się i nie dojrzałam kto wszedł do łazienki
K: Sądzę, że KTOŚ powinien zapłacić za to co zrobił...

K&M idą do jednej z trzech kabin i robią dzieciaczkowi naprawdę złą rzecz... robią mu ' spłuczkę ' Dziecko po tym incydencie skarży się dyrektorowi o tym co dziewczyny zrobiły i dyrektor wyrzuca wszystkie 4 z placówki.

Koniec...

2010-01-18T17:44:04+01:00
Agnieszka: Aaaa.! Girls.! I kissed Tom just now.! (scream)
Karolina: And what, and what.?
Agnieszka: Easy... Just relax. Stinky Joe screamed whole loud: Agnieszka.! Agnieszka.! My lovely honey.! I was looking you.! There you are. (Yhh...)
Girls: Oh God. And Tom.? What did he say.?
Agnieszka: He just left me with this wet rat.
(beep, beep, beep...)
Gabrysia: Yes.? Oh, really.? Are you kiddin' me.? Oh God.! Yes.! Luv ya.
Martina: Who's that.?
Gabrysia: Girls... that was Dave, my ex boyfriend. He asked me, that I'll go with him to Carmen on poolparty.
Karolina: And you said "yes".? No way... No way... You can't.! He broke off with you last week.! Do you love him.?
Gabrysia: No... In this world love is doesn't exist... We are going to make party and don't accustom to anything. But... he is so cute... (Ohh.)
Martina: Yeah.! That's right. Let's make-up and go to a dancefloor.!

Mogą występować błędy, ale myślę, że sens zachowało ;)

Agnieszka: Aaaa.! Dziewczyny.! Przed chwilą pocałowałam Toma.! (pisk)
Karolina: i co, i co.?
Agnieszka: Spokojnie... wyluzuj. Śmierdzący Joe krzyczał na cały regulator: Agnieszka.! Agnieszka.! Mój ukochany skarbie.! Szukałem cię.! O jesteś tutaj. (Yhh...)
Dziewczyny: O Boże. A Tom.? Co powiedział.?
Agnieszka: Po prostu mnie zostawił z tym mokrym szczurem.
(pik, pik, pik...)
Gabrysia: Tak.? Oh, naprawdę.? Żartujesz sobie ze mnie.? Oh Boże.! Tak.! Kocham Cię.
Martina: Kto to.?
Gabrysia: Dziewczyny... to był Dave, mój ex chłopak. zapytał mnie, czy pójdę z nim do Carmen na basenową imprezę.
Karolina: I powiedziałaś "tak".? Niee... Niee... Nie możesz.! Zerwał z tobą w zeszłym tygodniu.! Kochasz go.?
Gabrysia: Nie... Na tym świecie miłość nie istnieje... Robimy imprezę i nie przyzwyczajamy się do niczego. Ale... On jest taki słodki... (Ohh.)
Martina: Taaak.! To prawda. zróbny make-up i chodźmy na parkiet.!