Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-18T16:46:16+01:00
Przysłówek -nazwa okolicznościi cechy,które dotyczą wykonywanych czynności. Odpowiada na pytanie ; jak? gdzie? kiedy?

Spójnik-łączy części zdania pojedynczego lub zdania składowe w zdaniu złożonym ( i,albo ,oraz,lub,ale,lecz,więc,bo,gdy,jrśli.że,itd...)

Nie z czasownikami piszemy osobno ,z rzeczownikami zalerz czsami razem a czasami osobno ,z przymiotnikami też osobno ;)

Męskoosobowy to "on" w liczbie mnogej.

Niemęskoosobowy to "ona i one" w liczbie mnogej.

pozdrawiam;)
2 5 2
2010-01-18T16:53:39+01:00
Przysłówek-nieodmienna część mowy. Odpowiada na pytanie "jak?" Najcześciej określa stany i cechy.

Spójnik-najczęściej występuje w formie krótkiego wyrazu bądź pojedyńczej litery i łaczy dwa zdania w jedno np.

Ola i Kasia odrobiły lekcje. Pomogły mamie zrobić obiad.
Ola i Kasia odrobiły lekcje i pomogły mamie zrobić obiad.

nie z czasownikami pisze się osobno
zapamiętaj sobie wierszyk- nie czasownika się boi daleko od niego stoi

nie z rzeczownikami też pisze się osobno

męskoosobowy np. psy, chłopcy, kaktusy (wyrazy które są rodzaju męskiego w l. poj.)
niemęskoosobowy np. klawiatury, szafy, dzieci (wyrazy które są rodzaju nijakiego iżeńskiego w l. poj)
2 5 2