Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • Użytkownik Zadane
2010-01-18T22:34:39+01:00
Oddech Cheyne'a-Stokesa – nieprawidłowy tor oddychania, w którym występuje kilkunastosekundowy czas bezdechów,po czym następuje oddech coraz szybszy i głębszy, w pewnym momencie osiąga maksimum szybkości i głębokości ,po którym ulega stopniowemu zwolnieniu i spłyceniu, aż do kolejnego momentu bezdechu. Jego przyczyną jest niewydolność ośrodka oddechowego. Jest on wrażliwy na stężenie dwutlenku węgla. W momencie wystąpienia bezdechu wzrasta stężenie CO₂, co powoduje pobudzenie ośrodka i pojawienie się szybszego i głębszego oddychania. Po zmniejszeniu stężenia dwutlenku węgla we krwi zmniejsza się także pobudzenie ośrodka oddechowego,czego konsekwencją jest spowolnienie oddechu aż do momentu jego zatrzymania, co powoduje znów narastanie stężenia CO2 i powoduje rozpoczęcie następnego cyklu oddychania.
Oddech tego typu charakterystyczny jest przy niewydolności krążenia, obustronnych uszkodzeniach ośrodkowego układu nerwowego( powyżej poziomu mostu), w zatruciach środkami odurzającymi, lekami (np. barbiturany)


Oddech Kussmaula ( ,,oddech gonionego psa" , ,,oddech kwasiczy".) –nieprawidłowy tor oddechowy,który polega na bardzo głębokim oddychaniu przy normalnej lub obniżonej częstości (jeden z rodzajów hiperwentylacji). Pojawia się w śpiączce cukrzycowej-ketonowej (utrata przytomności na skutek nagromadzenia się ciał ketonowych,co jest konsekwencją braku insuliny), mocznicy, kwasicy metabolicznej.

Oddech Biota( oddech ataktyczny) –oddech niemiarowy. Okresy bezdechów są przerywane zupełnie bezładnym rytmem oddechowym,a poszczególne oddechy różnią się zarówno częstotliwością i głębokością.
Charakterystyczny jest dla schorzeń i urazów ośrodkowego układu nerwowego obejmujących rdzeń przedłużony i znajdujący się w nim ośrodek oddechowy. Jest częstym objawem przed śmiercią (występuje w stanach agonalnych,zwykle po nim następuje bezdech)
4 4 4