Hej mam problem z rozwiązaniem dwóch zadań :
1. Jaka jest masa gliceryny jeżeli po dostarczeniu jej ciepła o wartości 200kJ jej temperatura podniosła się z 0 stopni Celsjusza do 120 stopni. Ciepło właściwe gliceryny wynosi 1260 J/ kg * Celsjusz.

2. Bryła metalu o masie 0,3 kg oziębiając sie od temperatury 400 stopni Celsjusza do 0 stopni oddała 46 680 [J] ciepła. Oblicz ciepło właściwe metalu. Jaki to metal ?

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-18T17:02:53+01:00
Zad.1
Q = 200 kJ = 200000 J
T1 = 0 C
T2 = 120 C
delta T = T2 - T1 = 120 C
cw = 1260 J/kg*C
m = ?
Q = m*cw*delta T
m = Q / cw*delta T
m = 20000 J/1260 J/kg*C* 120 C
m = 20000 J/ 151200 J/kg

m = .....kg

zad.2
m = 0,3 kg
T1 = 400 C
T2 = 0 C
delta T = 400 C
Q = 46680 J
Cw = ?

Q = m*cw*delta t
cw = Q / m *delta T
cw = 46680 J/ 0,3 kg*400 C
cw = 46680 J/120 J/kg*C
cw = 389 J/kg*C
w tabelach podane jest cw dla miedzi 380 J/kg*C
oraz dla cynku 380 J.kg*c więc to jest albo miedź albo cynk


1 5 1