Bernard wpłacił pieniądze do banku oferującego odsetki w wysokości 30% rocznie. Po dwóch latach otrzymał 2967 zł odsetek. Jaką kwotę wpłacił pan Bernard do banku? Jaką kwotą mógłby dysponować po roku? Ile procent kapitału stanowiłyby odsetki uzyskane w ciągu dwóch lat?

1

Odpowiedzi

2010-01-18T16:48:28+01:00
30% - 1 rok
60% - 2 lata
2967 * 60/100 = 1780,2
1780,2 - tyle wplacil
1780,2 * 30/100 = 2314,26
2314,26 - tyloma by dysponowal po roku