Korzystając z poniższych równań reakcji, ułóż schemat następujących przemian:
1. 4K+O2----> 2 K2O
2. 2K+ 2H2O----->2KOH+H2
3. K20+H2O--->2KOH
4.FeBr3+ 3 KOH --------> Fe(OH)3+ 3 KBr

Błagam, pomóżcie !
W zamian oferuję odpowiedzi z polskiego, matmy, angielskiego, historii lub geografii :)))

1

Odpowiedzi

2012-07-21T12:34:53+02:00

K--1-->K₂O--3-->KOH--4-->Fe(OH)₃

|________2_____|

3 2 3