Zadanie1)Znajdz masę ciała poruszającego się po prostej,której pod działaniem siły o wartości F=30N w czasie 1minuty zmienia swą szybkość z 54km\h na 36km\h. Zadanie2)Podaj treść trzeciej zasady dynamiki Newtona,podaj przykłady. Zadanie3)Oblicz szybkość końcową ciała poruszajacego się ruchem jednostajnie przyspieszonym,które w czasie 2minut przebyło drogę 120m.

1

Odpowiedzi

2009-09-29T09:36:00+02:00
1)
m= F:a

F= 30N
t= 1min= 60s

v₁= 54km/h
v₂= 36km/h

Δv= 54-36= 18km/h= 5m/3

a= Δv/Δt= 18/60= 1/12 m/s²

m= 30: 1/12=30* 12= 360 kg

2) Poszukaj sobie w google, tam na pewno znajdziesz jakąś stronę z 3. zasadą dynamiki i podane przykłady.

3)
t= 2min= 120s
s= 120m

a=2s/t²
a=2*120/ 120²= 240/ 14400= 1/60 m/s²

v=a*t
v=1/60 * 120= 2 m/s