1. Oblicz wartość wyrażenia
a) 3x, dla x = 5.................
b) 10 - m, dla m = 4½ ...............
c) 42 : a, dla a = 7 ............
d) y * 2¼, dla y = 2 .............

2. Wykonaj działania dla a = ½. Wyniki wpisuj kolejno w kółka
9½ +a = ... : a= .... *a = .... -2a = .... *a = .... -a = ...

3. Oblicz wartości wyrażeń dla : a = ⅕, b = 2, c = 1, d = ⅓.

a) 5b - b² = 5 * 2 - 2 = 5 * 2 - 2²= 10 - 4 =

b) 5a - a² = 5 * ⅕ - ⅕ ²=

c) 5c - c² = 5 * 1 - 1 ² =

d) 5d - d² = 5 * ⅓ - ⅓ ² =
(a - 1/10 ) : 3 =
(b - 1/10 ) : 2 =
(c - 2/6 ) : 6 =
(d - 2/6 ) : 14 =

3

Odpowiedzi

2010-01-18T16:56:31+01:00
1. Oblicz wartość wyrażenia
a) 3x, dla x = 5
3*5 = 15
b) 10 - m, dla m = 4½
10 - 4,5 = 5,5
c) 42 : a, dla a = 7
42:7 = 6
d) y * 2¼, dla y = 2
2 * 2¼ = 4½

2. Wykonaj działania dla a = ½. Wyniki wpisuj kolejno w kółka
9½ +a = ... : a= .... *a = .... -2a = .... *a = .... -a = ...
9½ + ½ = 10 : ½ = 20 * ½ = 10 - 2*½ = 9 * ½ = 4,5 - ½ = 4

3. Oblicz wartości wyrażeń dla : a = ⅕, b = 2, c = 1, d = ⅓.


a) 5b - b² = 5 * 2 - 2² = 10 - 4 = 6

b) 5a - a² = 5 * ⅕ - ⅕ ²= 1 - 1/25 = 24/25

c) 5c - c² = 5 * 1 - 1 ² = 5-1=4

d) 5d - d² = 5 * ⅓ - ⅓ ² = 5/3 - 1/9 = 15/9 - 1/9 = 14/9

(a - 1/10 ) : 3 = (⅕ - 1/10) : 3 =
= (2/10 - 1/10) : 3 = 1/10 : 3 = 1/10 * 1/3 = 1/30
(b - 1/10 ) : 2 = (2-1/10) : 2 =
= (20/10-1/10) : 2 = 19/10 * 1/2 = 19/20
(c - 2/6 ) : 6 = (1-1/3) : 6 =
= 2/3 * 1/6 = 1/9
(d - 2/6 ) : 14 = (⅓ - ⅓) : 14 =
= 0 * 1/14 = 0
52 4 52
2010-01-18T17:06:23+01:00
1.
a) 3*5=15
b) 10-4,5=5,5
c) 42/7=6
d) 2*2,25=4,5

2.
9,5+0,5=10/0,5=20*0,5=10-1=9*0,5=4,5-0,5=4
19 2 19
Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-18T17:09:36+01:00
A) 3•5=15
b) 10-4½=5½
c) 42/7=6
d)2*2¼=4½
2)9½ +a = 10 : a= 20 *a =10 -2a = 9 *a = 4½ -a = 4
3)a) 5b - b² = 5 * 2 - 2 = 5 * 2 - 2²= 10 - 4 =6
b)b) 5a - a² = 5 * ⅕ - ⅕ ²=5*½-¼=2½-¼=2¼
c) 5c - c² = 5 * 1 - 1 ² = 5-1=4
d) 5d - d² = 5 * ⅓ - ⅓ ² = 5*⅓-⅓²=1⅔-⅓=2⅓
(a - 1/10 ) : 3 =(5-1/10)÷3=4.9/3=1.63
(b - 1/10 ) : 2 =1 1/9/2=0.95
(c - 2/6 ) : 6 = 1-⅓/6=1/9
(d - 2/6 ) : 14 = ⅓-⅓/14=0
75 4 75