Odpowiedzi

2010-01-18T16:58:57+01:00
Określeniem czasu są : np. since, for, already, yet, just, so far.

używamy w nim trzeciej formy czasownika.

Operatory:
Have i has - w zadań twierdzących
Haven't i hasn't - w zdaniach przeczących

Operatowa HAS używamy wtedy, gdy osooba w zdaniu jest HE, SHE, IT :)
np. Michael has just met his teacher. (Michael = he )


Budowa zdań (np):

- I have seen Tom. - zdanie twierdzące.
- I haven't seen Tom. - zdanie przeczące.
- Have you seen Tom? - pytanie :)


6 1 6
2010-01-18T17:02:42+01:00
Czasu Present Perfect (czas przeszły) używamy:
-mówiąć o sytuacjach i zdarzeniach które miały miejsce w pezszłośći a ich skutki są obecne do dzisiaj, np. Tom has eaten all the cookies- Tomek zjadł wszystkie ciastka. (nie zostało ani jedno)
- opisując czynności i zdarzenia, które zakończyły się w przszłości, nie jest istotne kiedy dokładnie się wydarzyły, np. I have visited many countries in Asia- Zwiedziłam wiele krajów w Azji. (nie jest istotne kiedy)

Pytania tworzymy za pomocą inwersji podmiotu i have/has oraz przez dodanie zaimka pytającego. Np. How many glasses of juice have you drunk?- Ile szklanek soku wypiłeś.

Używamy zazwyczaj yet- jeszcze nie/ już, already-już, just-dopiero co/ właśnie, ever- kiedyś/ kiedykolwiek.
3 4 3