Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-18T18:10:58+01:00
Oddychanie komórkowe zachodzi w kazdej komórce żywego organizmu i polega na rozłożeniu zwiazków organicznych (główniw glukozy) na dwutlenek węgla i wodę.Powstała w wyniku energia.
C₆H₁₂O₆ + 6 CO₂ →6 CO₂+ 6 H₂O + energia(ATP)
fotosynteza to proces który polega na przekształceniu wody i dwutlenku węgla w pokarm pod wpływem światła.
6CO₂+6 H₂O→C₆H₁₂O₆+6 O₂
DWUTLENEK WĘGLA +WODA→ GLUKOZA + TLEN
2 5 2