Jako hasło zabezpieczające plik w komputerze Kuba obrał cztery liczby rozdzielone myślnikami, w kolejności od największej do najmniejszej. Różnica między każdymi dwiema sąsiednimi liczbami jest równa 3, a iloczyn pierwszej i drugiej z tych liczb jest o 186 większy od iloczynu trzeciej i czwartej. Jakie hasło obrał Kuba?


omg. pomocy ;<

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-18T16:56:56+01:00
A-(a-3)-(a-6)-(a-9)
a*(a-3)=186+(a-6)*(a-9)
a^2-3a=186+a^2-6a-9a+54/-a^2
-3a=186-15a+54
12a=240/12
a=20
hasło
20-17-14-11
1 5 1