Wpisz obok zdania prawdziwego literę P, a obok fałszywego F.
a) W polu firnowym śnieg przeobraża się w firn, następnie w lód lodowcowy . ...
b) Granica wiecznego śniegu na obszarach okołobiegunowych znajduje się na wys. ok. 1000 m n.pm. ...
c) W plejstocenie znaczną część Europy, Azji i Ameryki Płn. uległa zlodowaceniu. ...
d) Lądolody występują obecnie a Arktyce i na Grenlandii. ...

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-18T16:52:55+01:00