Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-18T17:21:46+01:00
Odpowiedź na oba pytania:

Nowy antypolski kurs zapoczątkowało powołanie w 1862 r. na stanowisko premiera Prus - Ottona von Bismarcka. Pierwszoplanowym celem nowego premiera stało się zjednoczenie Niemiec, wobec którego sprawa polska schodziła na dalszy plan.
Z chwilą powstania II Rzeszy (1871 r.) najważniejszym zadaniem stało się przełamanie tendencji separatystycznych i centralizacja państwa. Polityka antypolska odgrywała w nim ważną rolę.

Już w 1876 r. prowincja poznańska została włączona do Związku Płónocno-Niemieckiego. W 1871 r. rozpoczęła się Kulturkampf. Jej zasadniczym celem było złamanie samodzielności Kościoła katolickiego i osłabienie katolickiej partii Centrum; na ziemiach polskich dodatkowo doszedł element narodowy. Atak na Kościół został bowiem przez Polaków potraktowany jako atak na instytucję umożliwiającą kultywowanie narodowych form życia religijnego, czyli na polskość. Szczególny sprzeciw wzbudziły tzw. ustawy majowe z 1873 r. Ograniczały one możliwości obejmowania stanowisk duchownych przez Polaków, umożliwiały usuwanie sprawujących swoje funkcje duchownych, zakazywały poruszania w wystąpieniach duchowieństwa tematów niezwiązanych bezpośrednio z religią.
W 1871 r. ograniczono używanie języka polskiego w szkolnictwie; całkowicie usunięto go ze szkół w 1887 r. ( z wyjątkiem naukii religii). Od 1876 r. język niemiecki stał się jedynym w administracji i sądownictwie.
W 1885 roku usunięto z terenów zaboru ponad 26 tyś. Polaków nie posiadających pruskiego obywatelstwa (tzw. rugi pruskie).