Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-18T17:06:57+01:00
Na przełomie XIX i XX w. Rosja była monarchią absolutystyczną, w której pełnia władzy należała do cara. Zaburzenia o charakterze rewolucyjnym, trwające od początku roku 1905, skłoniły panującego Mikołaja II do poczynienia pewnych reform ustrojowych. Początkowo w sierpniu 1905 r. zapowiedziano stworzenie organu przedstawicielskiego mającego wyłącznie doradcze kompetencje w stanowieniu prawa. Napięta sytuacja wymusiła jednak dalsze ustępstwa w tej mierze i manifestem monarszym z 17/30 X 1905 r. ogłoszono powołanie Dumy Państwowej, której kompetencje, podobnie jak zreformowanej przy tej okazji Rady Państwa, określił dekret z 1906 r.
1 5 1