Wartość siły przyciągania dwóch ciał o masach m₁ i m₂ odległych o r wyraża się wzorem: F=Gm₁m₂/r², gzie G=6,67*10⁻¹¹m³/kg*s² jest współczynnikiem proporcjonalności nazywamy stałą grawitacją. Oblicz, z jaką siłą oddziałuje na ciebie budynek szkolny o masie 1000ton z odległości 1km.

1

Odpowiedzi

2009-09-29T13:11:29+02:00
Wartość siły przyciągania dwóch ciał o masach m₁ i m₂ odległych o r wyraża się wzorem: F=Gm₁m₂/r², gzie G=6,67*10⁻¹¹m³/kg*s² jest współczynnikiem proporcjonalności nazywamy stałą grawitacją. Oblicz, z jaką siłą oddziałuje na ciebie budynek szkolny o masie 1000ton z odległości 1km.
G=6,67*10⁻¹¹m³/kg*s²
m₁= 1000ton=1000 000kg
m₂=60 kg (twoja waga)
r=1km=1000 m
F=?

F=Gm₁m₂/r²

F=6,67*10⁻¹¹m³/kg*s²*1000 000kg *60 kg/(1000 m)²
F=6,67*10⁻¹¹m³/kg*s²*6*10⁷ kg²/10⁶m²
F=6,67*10⁻¹¹m³/kg*s²*6*10 kg²/m²
F=6,67*10⁻¹⁰*6 kgm/s²
F≈1,11*10⁻¹⁰ kgm/s²
F≈1,11*10⁻¹⁰ N
2 3 2