Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-20T10:44:50+01:00
Prawa,wolności i obowiązki jednostki to uprawnienia i obowiązki obywatelskie określane obowiązującymi normami prawnymi;prawami osobistymi są m.in.: wolność sumienia i wyznania,nietykalność osobista,prawo do niezawisłega sądu,do korzystania z opieki państwa za granicą;do praw i wolności politycznej zalicza się m.in.:wolność słowa i zrzeszania się,prawo do informacji,prawo wyborcze;wśród praw ekonomiczno-socjalnych wyróżnia się m.in.:prawo do pracy,wypoczynku,działalności gospodarczej;podstawowe obowiązki obywateli to m.in.:obowiązek przestrzegania prawa i obrony ojczyzny;elementarne prawa,wolności i obowiązki jednostki zapisane są w konstytucjach;pojęcie praw obywatelskich zrodziło się podczas rewolucji francuskiej [Deklaracja praw człowieka i obywatela z 1789],najaktualniejszym zbiorem prawa,wolności i obowiązku jednostki jest Europejska Konwencja Praw Człowieka z 1950,w 1993 ratyfikowana przez Polskę.

Mam tylko takie informacje odnośnie twojego pytania,ale może wykorzystasz coś z niej do swojej pracy.POZDRAWIAM.
3 2 3