Odpowiedzi

2010-01-18T17:18:39+01:00
Niemcy
Czechosłowacja
Litwa
Łotwa
ZSRR
Rumunia
1 1 1
2010-01-18T17:18:49+01:00
2010-01-18T17:29:54+01:00
Polska graniczyła z Niemcami, Czecho-Słowacją, ZSRR, Rumunią,Litwą oraz Prusy wschodnie
1 1 1