Odpowiedzi

2013-05-29T10:53:49+02:00

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).

a) 
C₄H₈ + 6O₂ ---> 4CO₂ + 4H₂O
C₄H₈ + 4O₂ ---> 4CO + 4H₂O
C₄H₈ + 2O₂ ---> 4C + 4H₂O


b) 
CH₃-CH₂-CH=CH₂ + H₂ ---> CH₃-CH₂-CH₂-CH₃


c)
CH₃-CH₂-CH=CH₂ + Cl₂ ---> CH₃-CH₂-CH(Cl)-CH₂(Cl)


d)
CH₃-CH₂-CH=CH₂ + Br₂ ---> CH₃-CH₂-CH(Br)-CH₂(Br)


e) 
CH₃-CH₂-CH=CH₂ + H₂O ---> CH₃-CH₂-CH(OH)-CH₃

3 3 3