Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-18T17:18:31+01:00
2.W latach 20 II RP zawarła układy z Rumunią i Francją o wzajemnej pomocy gospodarczej i militarnej w razie ataku ZSRR i Niemiec. Ministrem spraw zagranicznych był Józef Beck, który prowadził politykę równowagi wobec Niemiec i ZSRR. Rezultatem tej polityki było zawarcie układów o nieagresji z ZSRR(1932r.) i Niemcami(1934r.). Polityka równowagi polegała na zachowaniu poprawnych stosunków i nie wiązania się z jednym przeciwko drugiemu.
1 5 1