Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-18T17:19:14+01:00
O Synu Marnotrawnym
o Pannach
o Siewcy
o Ubogim Łazarzu i bogaczu
o Uczcie
o Miłosiernym Samarytaninie
o Perle
o Dobrym Pasterzu
o Talentach

3 3 3
2010-01-18T17:41:15+01:00
Przypowieść o zagubionej owcy (Łk 15, 1-7)
Przypowieść o siewcy (Mt 13,1-8)
Przypowieść o miłosiernym Samarytaninie (Łk 10,30-37)
Przypowieść o synu marnotrawnym (Łk 15,11-32)
Przypowieść o robotnikach w winnicy (Mt 20, 1-16)
Przypowieść o talentach (Mt 25, 14-30)
2 3 2