Napisz wyrażenia algebraiczne

a) Suma liczb a i -3
b) Różnica liczb n i -7
c)Iloczyn liczb xi y
d) Iloraz liczb -5 i m
e) Podwojona suma liczby b oraz iloczynu liczb 2 i a
f) Kwadrat różnicy liczby 20 oraz ilorazu liczb x i y
g) Iloczyn sumy kwadratów liczb a i b przez różnicę liczb a i b

2

Odpowiedzi

2010-01-18T17:20:54+01:00
1...a+-3
2...n-(-7)
3...x*y
4...-5/m
5...---------------
6...20-x/y do potęgi drugiej
7...--------------
2010-01-18T17:21:30+01:00
A) Suma liczb a i -3 a-3
b) Różnica liczb n i -7 n+7
c)Iloczyn liczb xi y xy
d) Iloraz liczb -5 i m -5 w liczniku m w mianowniku
e) Podwojona suma liczby b oraz iloczynu liczb 2 i a 2b + 4a
f) Kwadrat różnicy liczby 20 oraz ilorazu liczb x i y (20 - xy) do potgi 2