Odpowiedzi

2010-01-18T17:32:03+01:00
H2SO4 --> 2 H+ + SO42 -
1 cząsteczka kwasu siarkowego (VI) dysocjuje na 2 kationy wodoru i 1 anion siarczanowy (VI)

H2SO3 <==> 2 H+ + SO32 -
1 cząsteczka kwasu siarkowego (IV) dysocjuje na 2 kationy wodoru i 1 anion siarczanowy (IV)

H2CO3 <==> 2 H+ + CO32 -
1 cząsteczka kwasu węglowego dysocjuje na 2 kationy wodoru i 1 anion węglanowy

H3PO4 <==> 3 H+ + PO43 -
1 cząsteczka kwasu fosforowego (V) dysocjuje na 3 kationy wodoru i 1 anion fosforanowy (V)

K OH --> K+ + OH -
1 cząsteczka wodorotlenku potasu dysocjuje na 1 kation potasu i 1 anion wodorotlenowy

Mg(OH)2 --> Mg2+ + 2OH-
1 cząsteczka wodorotlenku magnezu dysocjuje na 1 kation magnezu i 2 aniony wodorotlenowe
14 4 14
2010-01-18T17:33:47+01:00
Kwasu siarkowego
Kwasu węglowego
Kwasu fosforowego (III)
Wodorotlenku Potasu
Wodorotlenku magnezu
H2SO4 <---H2O---> 2H⁺ + SO4²⁻
H2SO3 <---H2O---> 2H⁺ + SO3²⁻
H2CO3 <---H2O---> 2H⁺ + CO3²⁻
H3PO4 <---H2O---> 3H⁺ + PO4³⁻
KOH <---H2O---> K⁺ + OH⁻
Mg(OH)2 <---H2O---> Mg²⁺ + 2 OH⁻
6 3 6