Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-18T18:02:26+01:00
1]
C₁₇H₃₅COOH + 26 O₂ -> 18 CO₂ + 18 H₂O
C₁₇H₃₅COOH + 17 O₂ -> 18 CO + 18 H₂O
C₁₇H₃₅COOH + 8 O₂ -> 18 C + 18 H₂O

2]
C₁₅H₃₁COOH + 23 O₂ -> 16 CO₂ + 16 H₂O
C₁₅H₃₁COOH + 15 O₂ -> 16 CO + 16 H₂O
C₁₅H₃₁COOH + 7 O₂ -> 16 C + 16 H₂O

3]
2 C₁₇H₃₃COOH + 51 O₂ -> 36 CO₂ + 34 H₂O
2 C₁₇H₃₃COOH + 33 O₂ -> 36 CO + 34 H₂O
2 C₁₇H₃₃COOH + 15 O₂ -> 36 C + 34 H₂O