Odpowiedzi

2010-01-18T17:40:50+01:00
1) zaprzestanie wycinki drzew i lasów
2) niezanieczyszcznie wody (rzek, jezior, mórz, oceanów)
3) zaprzestanie kułsownictwa
4) wybierać produkty które nie były testowane na zwierzętach
5) kupowć tylko sztuczne futra
6) zmiejszenie emisji gazów cieplarnianych do atmosfery (globalne ocieplenie)
7) zakładanie schronisk przyjaznych dla zwierzat
8) zakaz trzymania zwierząt w cyrkach itp.
9) wypuszczenie na wolność wszystkich dzikich gatunków zwierząt
10) zamiat ZOO trzeba zakładać parki narodowe i rezerwaty przyrody
11) surowsze kary dla myśliwych którzy polują na zwierzata w czasie rozrodu lub na niedawno urodzone
12) wynaleść inny sposób przewozenia substancji niż statki które po jego zatonieciu mogą skazić znaczny obszar wody
13) dokarmianie ptaków i zwierząt lesnych podczas zimy
14) nie straszyć dzikich zwierząt w lasach
15) nie wyjmować jaj z gniazd dzikich ptaków
16) nie wchodzic do nor, jam lub innych schronisk dzikich zwierząt