Odpowiedzi

2010-01-18T17:53:49+01:00
Serce jest centralnym narządem układu krwionośnego położonym w klatce piersiowej, w śródpiersiu środkowym, wewnątrz worka osierdziowego. Jest narządem czterojamowym, składa się z 2 przedsionków i 2 komór. Przedsionek prawy zbiera krew z całego organizmu oprócz płuc. Uchodzą do niego:
-żyła główna górna (zasadniczo zbiera krew z nadprzeponowej części ciała)
-żyła główna dolna (zbiera krew z podprzeponowej części ciała)
-zatoka wieńcowa (uchodzą do niej żyły duże i średnie serca.)
Trzymając serce w pozycji opisowej można wyróżnić sześć ścian przedsionka prawego :
-przednia (uwypuklająca się w uszko prawe)
-górna (tu znajduje się ujście żyły głównej górnej)
-tylna (są tu dwa otwory: ujście żyły głównej dolnej otoczone przez szczątkową zastawkę żyły głównej dolnej)
-przyśrodkowa (stanowi ją przegroda międzyprzedsionkowa, w której znajduje się zagłębienie , którego dno stanowi zarośnięta zastawka dołu owalnego czyli pozostałość pierwotnej przegrody międzyprzedsionkowej
-boczna (przeważnie znajdują się tu drobne ujścia niewielkich żył przednich serca oraz żył najmniejszych , przebiega tu grzebień graniczny - granica między pierwotną zatoką żylną a przedsionkiem właściwym)
-dolna (stanowi ją ujście przedsionkowo-komorowe prawe)
Przedsionek lewy - z płuc krew zbierają cztery żyły uchodzące do przedsionka lewego :
-żyła płucna górna lewa
-żyła płucna górna prawa
-żyła płucna dolna lewa
-żyła płucna dolna prawa
Komora prawa - z przedsionka prawego przez zastawkę trójdzielną krew przepływa do komory prawej, a stąd przez pień płucny do obu płuc tworzą krążenie czynnościowe płuc , komora prawa ma kształt trójściennego ostrosłupa skierowanego podstawą ku górze.
Komora lewa - z przedsionka lewego przez zastawkę dwudzielną krew przepływa do komory lewej, a stąd do tętnicy głównej. Krew z aorty zaopatruje odżywczo cały organizm człowieka. Grubość ściany wynosi średnio 15 mm. Ma kształt stożka i jest bardziej wysmukła i dłuższa niż prawa.
Na przekroju ściany serca możemy wyróżnić trzy warstwy (od wewnątrz):
-wsierdzie
-śródsierdzie
-nasierdzie
Unaczynienie tętnicze serca pochodzi od tętnic wieńcowych : prawej i lewej.
Unerwienie serca można podzielić na :
-współczulne
-przywspółczulne
8 4 8