Odpowiedzi

2010-01-18T17:36:22+01:00
Zajęcia, które wykonywał Skawinski w swoim długim życiu:
1. Kopacz złota w Australii.
2. Poszukiwacz diamentów w Afryce.
3. Strzelec rządowy w Indiach Wschodnich.
4. Farmer w Kalifornii.
5. Handlarz- próbował handlować z dzikimi plemionami w Brazylii.
6. Kowal w Helenie, w Arkanas.
7. Majtek na statku handlowym.
8. Harpunnik na wielorybniku.
9. Właściciel fabryki cygar w Hawanie (Kuba).
3 4 3
2010-01-18T17:37:54+01:00
1. Poszukiwacz złota w Australii i diamentów w Afryce.
2. Strzelec rządowy w Indiach wschodnich
3. właściciel farmy w Kalifornii
4. Handel z dzikimi plemionami w Brazylii
5. Właściciel warsztatu Kowalskiego
6. w niewoli u Indian w górach skalistych
7. majtek na statku
8. harpunnik an wielorybniku
9. właściciel fabryki cygar wa Hawanie
10. przybycie do Aspinwall

jeszcze SZLAK WALK
1. udział w powstaniu listopadowym
2. emigracja polityczna
3.wojna domowa w hiszpanii
4. w szeregach armii francuskiej w ALgierii
5 udział w węgierskim powstaniu narodowym przeciw uciskowi
Habsburgów
6. uczestnik wojny domowej - secesyjnej Stanów Północnych pzreciw południowym w USA o wyzwolenie muszynów

też to niedawno brałam . ;)
1 5 1