1 pod każdą z poodanych sum wypisz wyrazy podobne i wykonaj ich redukcję .wedlug podanego wzoru:

a) 3 x-5a+3y-6x+2
3x -6x = -3x

b)1/2 ab + 3/4a - 0,5 ab +4b=
c)0,2xy-4,5x - 7,5y-1,5 xy+xy =
d) dwie całe i jedna druga a² - 4,5y² - 9,2a- 18,3y² - 4/5 =

2 Wykonaj redukcję wyrazów podobnych i oblicz wartości wyrażen algebraicznych :

a) 12x +y+7-8x+x-2x-7 = / dla x= 0,2 i y= -1
b) 4x² +15xy-7x²-xy+20xy = /dla x= -1 i y = 3
c) 3x² +2x-5x² - x+1+3x²+x-2-2x +1= / dla x= 0,1BARDZO PROSZE O POMOC.!
PILNEE.

1

Odpowiedzi

2010-01-18T18:33:57+01:00
B) 1/2 ab + 3/4a - 0,5 ab +4b=
= 1/2 ab - 0,5ab= 0

c)0,2xy-4,5x - 7,5y-1,5xy + xy =
=0,2xy - 1,5xy + xy= - 0,3xy

d) dwie całe i jedna druga a² - 4,5y² - 9,2a- 18,3y² - 4/5 =
= -4,5y² - 18,3y² = -22,8y²

ZAD 2.

a) 12x +y+7-8x+x-2x-7= 3x + y = 3*(0,2) + (-1) = 0,6 - 1 = -0,4

b)4x² +15xy-7x²-xy+20xy = -3x²+ 34xy = 3*(-1) + 34*(-1)*3 =
= 3 + (-102) = 3 - 102 = -99

c) 3x² +2x-5x² - x+1+3x²+x-2-2x +1= x² + 2= (0,1)²+2
= 0,01+2 = 2,01