Podstawą graniastosłupa prostego jest równoległobok o bokach równych 6 cm i 4 cm oraz wysokości opuszczonej na dłuższy bok równej 2,5 cm. Wysokość graniastosłupa stanowi 80% krawędzi podstawy.
Oblicz:
-objętość graniastosłupa
-pole jego powierzchni.

Proszę o szybką odpowiedź i dobrą.

(w odpowiedziach z tyłu mam że pole wynosi 126 cm ² a objętość 72 cm ³, nie wiem jak to obliczyć)

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-18T18:42:41+01:00
1) Liczę objętość
V= Pp×h =(6×2,5)×4,8=15cm²×4,8=72cm³
(4,8 to jest 80% z 6 czyli z dłuższego boku równoległoboku)

2)Liczę pole jego powierzchni
Pc=2×Pp+Pb i podstawiamy do wzoru
Pc=2×15+(6×4,8)×2+(4×4,8)×2=30+57,6+38,4=126cm²

(6×4,8)×2 to jest obliczenie pola powierzchni bocznej tego graniastosłupa o boku 6 cm, pomnożyłam przez 2 bo jest 2 takie boki
i tak samo z drugą parą boków(4×4,8)×2 tylko że o boku 4cm).
1 5 1