Zadanie .
Ułóż i zapisz wyrażenia .
a )
Średnia arytmetyczna liczby a i liczby 5 razy od niej mniejszej .
b ) różnica dwóch kolejnych liczb parzystych , gdy n jest dowolną liczbą całkowitą .

Podaj , dla jakich liczb x nie można obliczyć wartości wyrażenia /
5x - 3 / x + 3


2x + 7 / x(x-3 )

2

Odpowiedzi

2010-01-18T17:49:04+01:00
A) (a+⅕a) / 2
b) n - (n + 2)

dla 0
2010-01-18T17:58:51+01:00
A) (a + 1/5a)/2
b) 2n - (2n-2) , n - dowolna liczba
c)
5x-3/x+3 (odpowiedź: dla x=-3 nie można tego obliczyć)
2x +7 / x(x-3) (odpowiedź dla x=0 i x=3 nie można tego obliczyć)
Nie można obliczyć, ponieważ w mianowniku będziesz miał 0 a przez 0 nie można dzielić