Zadanie1.
a) (4 do potęgi6 * 4 do potęgi 10) : (4 do potęgi 3 * 4 do potęgi 4 * 4 do potęgi 4) =
b) (5 do potęgi 2 * 5 do potęgi 8 * 5 do potęgi 4) : (5 do potęgi 6 * 5 do potęgi 4 * 5 do potęgi 2) =
c) (10 do potęgi 8 : 10 do potęgi 5) * (10 do potęgi 20 : 10 do potęgi 14 +
d) (0,1) do potęgi 5 * (0,1) do potęgi 4 * (0,1) do potęgi 7
________________________________________________ =
(0,1) do potęgi 20 : (0,1) do potęgi 8

e) (5 do potęgi 4) do potęgi3 : (-3) do potęgi 8
________________________________________ =
(-3) do potęgi 12 : (-3) do potęgi 8

f) ( -1,5) do potęgi 9 : (-1,5) do potęgi 4 : (-1,5) do potęgi 5
_____________________________________________________
(-1,5) do potęgi 4 : (-1,5) do potęgi 5


Zadanie2.
a) (5 do potęgi 4) do potęgi 3 : (5 do potęgi 5) do potęgi 2 =
b)((-3)do potęgi 6)do potęgi 4 : (5 do potęgi 6 * 5 do potęgi 4 * 5 do potęgi 2) =
c)(-4,5) do potęgi 7 * (-4,5) do potęgi 13 : ((-4,5) do potęgi 4) do potęgi5 +
d) (5 do potęgi 7 * 5 do potęgi 3 * 5 do potęgi 5 )do potęgi 3
_____________________________________________________
5 do potęgi 16 : 5

e) ((-3) do potęgi 3 * (-3) do potęgi 6 * (-3)) do potęgi 3
__________________________________________________ =
((-3) do potęgi 18 : ( -3) do potęgi 12) do potęgi 5


Proszę o pomoc z góry dziękuję ;***** ;))

1

Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2009-09-29T15:58:29+02:00
Zadanie 1.
a) (4⁶×4¹⁰) ÷ (4³×4⁴×4⁴)= 4¹⁶ ÷ 4¹¹= 4⁵= 1024
b) (5²×5⁸×5⁴) ÷ (5⁶×5⁴×5²)= 5¹⁴×5¹²=5²= 25
c) (10⁸÷10⁵) × (10²⁰÷10¹⁴)= 10³×10⁶= 10⁹= 1000000000
d) (0,1)⁵×(0,1)⁴×(0,1)⁷ (0,1)¹⁶
____________________= ________= (0,1)⁴= 0,00001
(0,1)²⁰÷(0,1)⁸ (0,1)¹²

e) (5⁴)³÷(-3)⁸ 5¹²
_____________=_____=
(-3)¹²÷(-3)⁸ (-3)¹² (tutaj mam problem :/)

f) (-1,5)⁹÷(-1,5)⁴÷(-1,5)⁵ (-1,5)⁰
______________________=_________= 1,5 (wydaje się być dobrze)
(-1,5)⁴÷(-1,5)⁵ (-1,5)⁻¹


Zadanie 2.
a) (5⁴)³÷(5⁵)²= 5¹²÷5¹⁰= 5²= 25
b) [(-3)⁶]⁴÷ (5⁶×5⁴×5²)= (-3)²⁴ ÷ 5¹² (dalej nie umiem :C)
c) (-4,5)⁷× (-4,5)¹³÷ [(-4,5)⁴]⁵= (-4,5)²⁰÷ (-4,5)²⁰= (-4,5)⁰= 1
d) (5⁷×5³×5⁵)³ (5¹⁵)³ 5⁴⁵
_____________=______=____=5³= 125
5¹⁶÷5 5¹⁵ 5¹⁵

e) [(-3)³×(-3)⁶×(-3)]³ [(-3)¹⁰]³ (-3)³⁰
___________________=_________=______= (-3)⁰= 1
[(-3)¹⁸÷(-3)¹²]⁵ [(-3)⁶]⁵ (-3)³⁰POMOGŁAM TYLE ILE UMIAŁAM :D