Nie spodziewał się Zbyszko,by między nim, a Jurandem miało dojść do
zawziętej niezgody, liczył bowiem, że dużo wskórają prośby Danusi, a
jeszcze więcej pomoże wstawiennictwo księcia, którego Jurand był
podwładnym i księżnej, która umiłował jako opiekunkę swojego dziecka.
jak zrobić wykres????

1

Odpowiedzi

2010-01-19T17:45:21+01:00
Jak zrobić wykres?
Narysować dwie prostopadłe do siebie osie. Na ich końcach zaznaczyć symbole mierzonych wielkości i ich jednostki. Jednostki zapisujemy w okrągłych nawiasach lub po przecinku. Miejsce przecięcia osi, zwane początkiem układu osi, zaznaczamy symbolem "0".
W niewielkiej odległości od obu końców osi zaznaczamy największe wartości zmierzonych wielkości fizycznych.
Odcinki od miejsca przecięcia się osi do zaznaczonych największych wartości dzielimy na równe części.
Teraz zaznaczamy punkty.
Przez te punkty przeprowadzamy wykres, kończąc go na ostatnim punkcie otrzymanym z pomiarów.
8 1 8