Odpowiedzi

2010-01-18T17:58:28+01:00
Idea zrównoważonego rozwoju, czyli inaczej ekorozwój polega na zaspakajaniu potrzeb współczesnego rozwoju gospodarczego, bez niepotrzebnego umniejszania szans przyszłych pokoleń na ich zaspokojenie.
Twórcy raportu są zdania, że rozwój gospodarczy powinien odbywać się przy udziale troski o środowisko i zdrowie człowieka
15 3 15