Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-18T17:54:10+01:00
1.Oktawian podzielił prowincje na senatorskie i cesarskie
2.Reforma armii: Legiony, Auxilia, Pretorianie, Cohortes urbanae
3.Reforma finansowa poprzez utworzenie funduszy celowych, takich jak:
Aerarium – skarbiec senacki
Aerarium militare - skarbiec wojskowy
Patrimonium Caesaris - majątek prywatny cesarza
4.Zastąpiono dziesięcinę bezpośrednim opodatkowaniem pieniężnym - stipendium