Odpowiedzi

2010-01-18T18:03:31+01:00
1. Zbudowana jest z jądra i jego mglistej otoczki zwanej komą oraz z warkocza.
2.Meteory to ciała niebieskie, pyłki lub bryły o niewielkich rozmiarach.
3.Oczywiście te piękne iskierki przecinające nocne niebo, wbrew temu co sugeruje tytuł, spadającymi gwiazdami nie są.
2010-01-18T18:04:41+01:00
1.W przestrzeń kosmiczną jądro komety wyrzuca materię, tworzącą dwa warkocze kometarne – gazowy i pyłowy, skierowane pod różnymi kątami do kierunku ruchu komety. Gazowy warkocz komety jest zawsze zwrócony w kierunku przeciwnym do gwiazdy, co spowodowane jest oddziaływaniem wiatru słonecznego, który "wieje" zawsze od gwiazdy. Pyłowy warkocz składa się z drobin zbyt masywnych, by wiatr słoneczny mógł znacząco zmienić kierunek ich ruchu.
2. meteory -. „spadająca gwiazda”