22.Wyraź podane wielkości :
a) w gramach : 2,5 dag . 0,7 dag . 1,5 dag . 25,8 dag . 74,38 dag .
b) w dekagramach : 0,2 kg . 0,8 kg . 0,16 kg . 1,2 kg . 1,56 kg .
c) w kilogramach : 5t . 1,246t . 0,065t . 0,12t . 0,7t .
24.Wyraź podane wielkości w kilogramach: 300g , 50g , 7g , 18g , 425g, 3780g, 3dag, 37dag , 128dag, 5kg, 387g, 72kg, 15dag, 13kg 8g .
Jakie nazwy jednostek należy wpisać w miejsce ♥?
a)Odległość ze Szczecina do Warszawy wynosi około 500♥.
b)Wysokości stołu to około 70♥.
c)Linijka ma długość 200♥.
d)Mleko w szklance waży 20♥.
e)Słoń waży 5700♥.
f)Kura waży 2000♥.
g)Tabliczka czekolady waży 10♥.

26. Zapisz w postaci wyrażeń dwumianowanych .
a) 25,3 cm
18,2 cm
8,9 cm
b)5,8m
12,56m
125,7m
c)2,5km
3,15km
18,679km
d)6,3dm
12,01 dm
7,32dm
e)28,3dag
2,9dag
50,1 dag
f) 15,2kg
18,34kg
9,804kg
g)3,723t
2,06t
9,9t
h)2,0001t
4,0025t
8,0706t

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-18T18:14:14+01:00
A)
2,5dag=25g
22.
0,7dag=7g
1,5dag=15g
25,8dag=258g
74,38dag=nie wiem
b)
0,2kg=20dag
0,8kg=80dag
0,16kg=16dag
1,2kg=120dag
1,56kg=156dag
c)
5t=5000kg
1,246t=1246kg
0,065t=65kg
0,12t=120kg
0,7t=700kg
24.
300g=0,3kg
50g=0,05kg
7g=0,007kg
18g=0,018kg
425g=0,425kg
3780g=3,78kg
3dag=0,03kg
37dag=0,37kg
128dag=1,28kg
5kg=5kg
387dag=3,87kg
72kg=72kg
15dag=0,15kg
13kg=13kg
8g=0,008kg
13 4 13
2010-01-18T18:21:22+01:00
22.a)25,7,15,258,7438
b)20,80,16,120,156
c)5000,1246,65,120,700
24.0,3kg;0,05kg;0,007kg;0,18kg;4,25kg;37,80kg;0,003kg;0,37kg;1,28kg;5kg;3,87 kg;72kg;0,15kg;13,8kg
11 3 11