690 sekund to...........minuty?
⅞ doby to..........godzin?
godzina to .........tygodnia?
8 godzin to..........doby?
10 minut to .......godziny?


zegar elektroniczny pokazuje dokładny czas -godziny ,minuty i sekundy.
20: 16 :44
Zapisz pokazywany na tym zegarze czas:

a) po trzech minutach i 18 sekundach

b)po 5 godzinach i 52 minutach
c) sprzed 2 godzin i 45 minut
d)sprzed 20 minut i 45 sekund

1

Odpowiedzi

2009-09-29T15:41:22+02:00
690s= 11 1/2h

7/8doby = 7/8*24=168/8=21

24*7=168
godzina to 1/168 tygodnia

8h to 8/24 doby

10 min to 1/6h

a).20:20:02
b). 02:08:44
c). 17:31:44
d).19:55:59
3 2 3