1) Uzupełnij równania reakcji prowadzących do otrzymania tlenków. Określ typ każdej z nich.
a)..................→temp. Na₂O + SiO₂
b)Fe(OH)₃ →temp. ................ + ...................
c)O₂ + ..................→kat. SO₃
d)...................+................ → Al₂O₃
e)Fe₂O₃ + ..........→CO² + ....................

2)Dokończ równania reakcji lub zaznacz, że reakcja nie zachodzi.
a) MgO + H₂O →
b) N₂O₅ + H₂O →
c) ZnO + H₂O →
d) CO + H₂O →

1

Odpowiedzi

2009-09-29T16:01:45+02:00
Zad 1
a) Na₂SiO₃ -> Na2O + SiO2 (rozkład, czyli analiza)
b) 2 Fe(OH)₃ -> Fe2O3 + 3 H2O (rozkład)
c) 3 O₂ + 2 S -> 2 SO₃ (synteza, czyli łączenie)
d) 4 Al + 3 O₂ -> 2 Al₂O₃ (synteza)
e) 2 Fe₂O₃ + 3 C -> 3 CO₂ + 4 Fe (wymiana)

Zad 2
a) MgO + H₂O -> Mg(OH)₂
b) N₂O₅ + H₂O -> 2 HNO₃
c) ZnO + H₂O -> reakcja nie zachodzi
d) CO + H₂O -> reakcja nie zachodzi
2 3 2