Odpowiedzi

2009-09-29T15:17:51+02:00
Wołania o odnowę Kościoła rozlegały się już od XIII wieku, jednak kuria rzymska za wszelką cenę starała się utrzymać status quo.
Wewnątrz Kościoła pojawiało się coraz więcej problemu z narastaniem czasu(schizmy i antypapieże, koncyliaryzm, husytyzm). Tą sytuację pogarszało to, że w wielu miastach Europy Zachodniej duchowni stanowili nawet do 10 proc. populacji.Ich utrzymanie polegało na braniu pieniędzy za odprawiane msze.
12 2 12
2009-09-29T15:18:15+02:00
Przyczyna bylo miedzy innymi szerzenie sie grona protestantow, luteranow, kalwinow itp. Celem było odnowienie wiary, religi , poboznosci, prawdy i czci Boga. Postanowiono potepic herezje, odrzucono przepych
5 3 5
2009-09-29T15:18:30+02:00
Przyczyny

– dążenie do pogłębienia życia religijnego, likwidacji jaskrawych nadużyć i wzmocnienia dyscypliny w Kościele katolickim;
– obrona stanu posiadania i dążenie do odzyskania przez Kościół choć części utraconych wpływów.
8 3 8